?>#lang="en-US" Системна администрация – IT Transactions
Системна администрация

НАШИТЕ СИСТЕМНИ АДМИНИСТРАТОРИ СА НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ ВИНАГИ, КОГАТО ИМАТЕ НУЖДА ОТ ТЯХ.

За осигуряване на безпроблемно функциониране на системите, използвани от Вашата компания,
повишаване на корпоративната Ви ефективност и конкурентноспособност, Ви предлагаме
outsourcing на необходимите услуги, свързани със системна администрация, като:

 

■ Проактивен мониторинг на устройствата и инфраструктурата;
■ Мониторинг, системна администрация и обновяване на сървъри, системни услуги и мрежи;
■ Въвеждане на политики за сигурност;
■ Помощ при миграции на сървъри и бази данни;
■ Планиране на капацитети и необходими инвестиции;
■ Осигуряване на персонал с необходимата квалификация в зависимост от нуждите;
■ Отдалечена поддръжка на клиентски и сървърни платформи в офисите Ви.

ПОЛЗИ ОТ ОТДАЛЕЧЕНАТА СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ:

1
Спестява пари

Без нужда от собствен екип от системни администратори, без нужда от работни места в офиса.

2
Спестява време

Всичко се контролира от нас в нашият офис чрез криптирана отдалечена връзка до Вас.

3
Улеснява работата

Нашите специалисти се грижат за непрекъсната оптимизация на работата на системите Ви.

IT::Transactions ще за Вашата компания пълно решение, заместващо длъжността “Системен администратор”. Ако смятате, че по каквито и да е причини за Вашата компания е нецелесъобразно да поддържате кадри на тази длъжност, ние ще се погрижим да запълним липсващата ниша, като Ви предложим пълната гама от услуги, свързани със системно администриране:

Системна администрация

Ние ще осигурим за Вас целия процес по администриране на офис хардуер, работни станции, сървъри, хардуерни и софтуерни диагностики, отстраняване на проблеми, имплементиране на нови функции, сървърни платформи и системи, интеграция и колаборация на нови със съществуващи вече услуги на всякакво ниво, мрежови услуги, работа с High availability или failover клъстъри, SAN устройства и всичко останало, което би Ви било необходимо, за да работи безупречно IT частта на Вашият бизнес.

Мрежова и IT сигурност

Ще направим така, че Вашите данни, системи и информация да бъде максимално защитена. Имплементация на софтуерни и хардуерни файъруоли, системи за прихващане и превенция на неправомерни достъпи, проксиране на връзки, забрана за достъп до различни сайтове и сървъри, антивирусни и анти-спам защити - всичко, което ще гарантира Вашето спокойствие и сигурност в Интернет среда.

Отдалечено администриране

Ние ще имплементираме сигурна, криптирана връзка, която да бъде използвана за отдалечена администрация. Така ще бъдете сигурни, че всеки евентуално появил се проблем ще бъде разрешаван в най-кратки срокове, елиминирайки нуждата за физическо присъствие на наш специалист в офисите Ви - с изключение на случаите, в които такова се налага.

[:]