?> Системна администрация - IT Transactions
Системна администрация - IT Transactions

НАШИТЕ СИСТЕМНИ АДМИНИСТРАТОРИ СА НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ ВИНАГИ, КОГАТО ИМАТЕ НУЖДА ОТ ТЯХ.

За осигуряване на безпроблемно функциониране на системите, използвани от Вашата компания,
повишаване на корпоративната Ви ефективност и конкурентноспособност, Ви предлагаме
outsourcing на необходимите услуги, свързани със системна администрация, като:

 

■ Проактивен мониторинг на устройствата и инфраструктурата;
■ Мониторинг, системна администрация и обновяване на сървъри, системни услуги и мрежи;
■ Въвеждане на политики за сигурност;
■ Помощ при миграции на сървъри и бази данни;
■ Планиране на капацитети и необходими инвестиции;
■ Осигуряване на персонал с необходимата квалификация в зависимост от нуждите;
■ Отдалечена поддръжка на клиентски и сървърни платформи в офисите Ви.

ПОЛЗИ ОТ ОТДАЛЕЧЕНАТА СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ:

1
Спестява пари

Без нужда от собствен екип от системни администратори, без нужда от работни места в офиса.

2
Спестява време

Всичко се контролира от нас в нашият офис чрез криптирана отдалечена връзка до Вас.

3
Улеснява работата

Нашите специалисти се грижат за непрекъсната оптимизация на работата на системите Ви.

IT::Transactions ще за Вашата компания пълно решение, заместващо длъжността “Системен администратор”. Ако смятате, че по каквито и да е причини за Вашата компания е нецелесъобразно да поддържате кадри на тази длъжност, ние ще се погрижим да запълним липсващата ниша, като Ви предложим пълната гама от услуги, свързани със системно администриране:

Системна администрация

Ние ще осигурим за Вас целия процес по администриране на офис хардуер, работни станции, сървъри, хардуерни и софтуерни диагностики, отстраняване на проблеми, имплементиране на нови функции, сървърни платформи и системи, интеграция и колаборация на нови със съществуващи вече услуги на всякакво ниво, мрежови услуги, работа с High availability или failover клъстъри, SAN устройства и всичко останало, което би Ви било необходимо, за да работи безупречно IT частта на Вашият бизнес.

Мрежова и IT сигурност

Ще направим така, че Вашите данни, системи и информация да бъде максимално защитена. Имплементация на софтуерни и хардуерни файъруоли, системи за прихващане и превенция на неправомерни достъпи, проксиране на връзки, забрана за достъп до различни сайтове и сървъри, антивирусни и анти-спам защити - всичко, което ще гарантира Вашето спокойствие и сигурност в Интернет среда.

Отдалечено администриране

Ние ще имплементираме сигурна, криптирана връзка, която да бъде използвана за отдалечена администрация. Така ще бъдете сигурни, че всеки евентуално появил се проблем ще бъде разрешаван в най-кратки срокове, елиминирайки нуждата за физическо присъствие на наш специалист в офисите Ви - с изключение на случаите, в които такова се налага.

[:]