?>#lang="en-US" Изработка на WEB продукти – IT Transactions
Изработка на WEB продукти

МОЖЕМ ДА ИЗГРАДИМ ВАШИЯТ УЕБСАЙТ, ОНЛАЙН МАГАЗИН ИЛИ ЛЕНДИНГ СТРАНИЦА, БАЗИРАНИ НА WORDPRESS ПЛАТФОРМА ПО НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН, СЪГЛАСНО ВАШИТЕ КРИТЕРИИ.

За осигуряване на безпроблемно функциониране на системите, използвани от Вашата компания,
повишаване на корпоративната Ви ефективност и конкурентноспособност, Ви предлагаме
outsourcing на необходимите услуги, свързани със системна администрация, като:

 

■ Проактивен мониторинг на устройствата и инфраструктурата;
■ Мониторинг, системна администрация и обновяване на сървъри, системни услуги и мрежи;
■ Въвеждане на политики за сигурност;
■ Помощ при миграции на сървъри и бази данни;
■ Планиране на капацитети и необходими инвестиции;
■ Осигуряване на персонал с необходимата квалификация в зависимост от нуждите;
■ Отдалечена поддръжка на клиентски и сървърни платформи в офисите Ви.

1
УЕБ САЙТ

Вие ще имате пълен контрол върху съдържанието, чрез wordpress платформата.

2
ОНЛАЙН МАГАЗИН

Онлайн магазин с неограничени възможности за растеж. Онлайн разплащания с кредитни и дебитни карти, връзка с куриерски фирми.

3
МОБИЛНА ВЕРСИЯ

Мобилна версия чрез responsive дизайн на Вашият уебсайт, онлайн магазин или лендинг страница.